Markizy – sposób obsługi markiz elektronicznych i ręcznych