Żaluzje

Story japońskie

Story japońskie (Panel Track) wykorzystuje się głównie do ozdobnego zasłaniania dużych powierzchni okiennych. Pasy które mogą mieć dowolną szerokość poruszają się po wielotorowej szynie. Szyna może posiadać od 2 do 5 torów po których żaluzja może rozsuwać się na jedną stronę lub na boki.

Obsługa storów może odbywać się za pomocą łańcuszka lub siłownika elektrycznego. Efekt zsuwania oraz rodzaj sterowania można dowolnie konfigurować w zależności od indywidualnych wymagań.