Automatyka COA

Piloty i akcesoria



PILOTY DOTYKOWE DOSTĘPNE W WERSJI : 1,2,6,16-kanałowych



PILOTY DOSTĘPNE W WERSJI : 1,2,6,16-kanałowych

 

CENTRALA WIFI DO STEROWANA ROLETAMI ZEWNĘTRZNYMI ZA POMOCĄ SMARTFONA

 


RADIOODBIORNIK ZEWNĘTRZNY (RO)

 


RADIOODBIORNIK ZEWNĘTRZNY (IP55)

 


WSTRZĄSOWY CZUJNIK RADIOWY DO MARKIZ